Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego na zebraniu  w dn. 13 maja 2014 r. omawiała zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym na rok akademicki 2013/2014 na podstawie uzyskanych tabel: średnich wynagrodzeń (zasadnicze + dodatek za wysługę lat) oraz średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach (nauczyciele akademiccy) na UW.

KZ chciałaby uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej.

KZ postuluje, aby przedstawić powyższe dane Dziekanom na Wydziałach z powodu dostrzeżonych rozbieżności wynagrodzeń  na poszczególnych etatach na Wydziałach w celu zweryfikowania ich przed opublikowaniem, aby uniknąć błędnych danych.

W tabelach podano tylko wynagrodzenie średnie – z pominięciem wynagrodzenia minimalnego i maksymalnego.

Tabele nie zawierają danych wyłącznie ze źródeł budżetowych (jak Związek sobie życzył), które byłyby podstawą do odniesienia do mających nastąpić podwyżek w r. 2013/2014. Brak także danych o najwyższych wynagrodzeniach (górne widełki nie obowiązują). Nie ma pewności, czy pensja trzynasta została uwzględniona w tabelach, czy też została pominięta.

1. Podjęto uchwałę dotyczącą osób podlegających szczególnej ochronie: podlegać jej będą

    - członkowie związku, którzy z racji pełnionej funkcji mogą wejść w konflikt z pracodawcą
    - przewodniczący kół wydziałowych
    - członkowie KZ NSZZ "Solidarność" UW
   (9 osób głosowało za przyjęciem uchwały)

2. Komisje senackie - wybór przedstawicieli do poszczególnych Komisji

3. Strona internetowa Komisji Zakładowej (zawartość, tworzenie materiałów)

 

Ogłoszenie rekrutacji do nagrody imienia Jakuba Karpińskiego.

KZ NSZZ "Solidarność" UW ustanowiła nagrodę za obronione na naszej uczelni rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone mechanizmom władzy w okresie rządów komunistycznych oraz dążeniom i ruchom wolnościowym.

Cztaj dalej...

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lipca 2014

Wyniki wyborów - kadencja 2014-2018

 wyniki

 

Zapoznaj się z wynikami.

Jerzy3

Jerzy Wocial

społecznik i filozof

Maciej3

Maciej Geller

fizyk metafizyczny 

Na całym świecie od ponad stu lat.

Przyjdźpracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki pracy, płacę, by nie być skazanym na samowolę pracodawców.

Czytaj dalej...

Nie czekaj! Chodź z nami!

Docs / Support

Już teraz zgłoś się

do Komisji Zakładowej lub swojej Komisji Wydziałowej

Czytaj dalej...

Prawo daje Związkowi

razemszerokie możliwości działania oraz zmusza pracodawcę do respektowania opinii Związku i liczenia się z pracownikami. Czytaj dalej...

Joomla templates by Joomlashine